دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
 

تعداد بازدیدکنندگان

۲۳ نفر
۱۹,۳۹۱,۶۹۴ نفر
۳,۶۷۰ نفر
۱۵,۰۶۹ نفر
۱۶ خرداد ۱۳۹۳
۱۵۸,۱۴۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۵/۲۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۲۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۲۶ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۵/۲۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۲۴ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۵/۲۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۲۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۲۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۲۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۱۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۱۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۱۷ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۵/۱۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۱۵ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۵/۱۴ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۵/۱۳ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۵/۱۲ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۵/۱۱ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۵/۱۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۰۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۰۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۰۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۰۶ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۵/۰۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۰۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۰۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۰۲ ۱   کاربر ۳   صفحه
۰۵/۰۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۴/۳۱ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۴/۳۰ ۲   کاربر ۳   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۵۱ ۲ %

ساعت ۱ تا ۲
۷۳ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۹۱ ۴ %

ساعت ۳ تا ۴
۶۸ ۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۶۴ ۳ %

ساعت ۵ تا ۶
۴۳ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۲۰ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۷۶ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۵۳ ۷ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۶۰ ۷ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۸۸ ۴ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۰۰ ۴ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱۲۵ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۸۲ ۴ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۴۹ ۷ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۳۶ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۸۱ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۵۶ ۳ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۳۹ ۲ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۸۸ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱۵۵ ۷ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۶۶ ۷ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۹۳ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۶۸ ۳ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۵,۹۰۷,۲۱۲ ۳۱ %
ZZZ
ZZZ
۴,۳۴۲,۷۰۰ ۲۳ %
GBR
GBR
۲,۸۲۷,۷۷۱ ۱۵ %
USA
USA
۱,۷۶۶,۴۰۲ ۹ %
EU
EU
۱,۲۵۰,۹۰۱ ۷ %
CHN
CHN
۶۱۰,۸۵۶ ۳ %

۵۶۲,۹۷۲ ۳ %
DEU
DEU
۳۶۶,۹۵۵ ۲ %
FRA
FRA
۲۵۰,۵۱۲ ۱ %
ROM
ROM
۱۸۳,۰۷۲ ۱ %
RUS
RUS
۱۵۲,۳۲۱ ۱ %
UKR
UKR
۱۲۸,۷۲۷ ۱ %
IND
IND
۹۱,۵۰۳ ۰ %
JPN
JPN
۷۵,۱۸۳ ۰ %
POL
POL
۵۳,۵۱۵ ۰ %
NOR
NOR
۴۳,۶۲۲ ۰ %
CAN
CAN
۴۲,۱۳۵ ۰ %
NLD
NLD
۴۱,۱۷۳ ۰ %
KOR
KOR
۳۱,۱۹۸ ۰ %
PRT
PRT
۳۰,۴۷۷ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Firefox
Firefox
۴۴۹ ۴۲ %
Other
Other
۱۷۷ ۱۷ %
Chrome
Chrome
۱۴۹ ۱۴ %
IE 11.0
IE 11.0
۱۳۸ ۱۳ %
Mozilla
Mozilla
۵۳ ۵ %
IE 9.0
IE 9.0
۴۸ ۴ %
IE 6.0
IE 6.0
۲۱ ۲ %
IE 10.0
IE 10.0
۱۱ ۱ %
Safari
Safari
۱۰ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۵ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۴ ۰ %
Edge
Edge
۲ ۰ %
Opera
Opera
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
XP ۳۷۹ ۳۶ %
Windows 7 ۲۵۹ ۲۵ %
Other ۲۴۰ ۲۳ %
Windows 10 ۸۱ ۸ %
Linux ۵۴ ۵ %
Windows 8 ۲۶ ۲ %
Windows 2003 ۹ ۱ %
Vista ۵ ۰ %
iOS ۳ ۰ %
Android ۱ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
تعرفهبندری ۱
هر پالت چقدر دلار ۱
ایمنی خودرو در شرایط نامساعد جوی ۱
سونامی قبل در چابهار ۱